Euro-Tec

Hydromulching Nedir?

Hydromulching veya hydroseeding terminolojik olarak aynı eylemi ifade eden iki terimdir ve bir tankın içinde oluşturulan sulu bir karışımla (“bulamaç”ta denir) bitkisel tohum ekimi yapılması işlemine verilen isimlerdir. Hydroseeding, ilk defa 1940’lı yıllarda Amerika’da otoyolların kenarlarındaki alanlarda erozyonun önlenmesi amacıyla bitkisel örtü oluşturabilecek bir karışımın bu alanlara püskürtülmesi fikri ile ortaya çıkmış. Daha sonra kullanım alanları ve teknolojisi oldukça gelişmiştir. Hydromulching; tohum, malç, gübre ve toprağın ihtiyaç duyduğu diğer maddelerin birleşiminden oluşan su bazlı bir bulamacın uygulama yapılacak alana püskürtülmesidir.

Hydroseeding malçlarında daha basit bir lifli malzeme kullanılır. Hydromulching malçlarında kullanılan lifli malzeme ise üretim aşamasında daha farklı süreçlerden geçerek daha üstün özellikler göstermesi sağlanmıştır. Bu malçların su tutma kapasiteleri daha yüksektir. Doğada çözünme süreleri daha uzundur (18 ay ve üzeri), bu sayede erozyon kontrolü daha üstündür. Hydroseeding uygulamasına göre daha dik eğimli alanlarda, fiziksel ve kimyasal olarak kötü ve orta özellik gösteren topraklarda uygulanabilir.

Hydromulching çeşitli ulaştırma projeleri, maden sahaları, taş ocakları, katı atık depolama alanları, özel uygulama gerektiren spor sahaları, çeşitli etkilerle bozulmaya uğramış doğal alanlarda uygulanabilir.

Karışımda kullanılan suyun pH oranı ve tuzluluk miktarı sulamaya uygun ve temiz olmalıdır.

Karışımda ayrıca viskoziteyi arttırarak daha uzak mesafeye püskürtülmesini, bulamacın homojen kalmasını sağlayan, hem de toprak yüzeyine daha iyi yapışmasını sağlayan bağlayıcı (stabilizatör, yapıştırıcı) madde bulunur. *Ürünlerimiz arasında görebilirsiniz.

Karışımda bulunan bir diğer madde çimlenmeyi hızlandıran ve kök gelişimini kuvvetlendiren toprak düzenleyicidir. *Ürünlerimiz arasında görebilirsiniz.

Hydromulching karışımlar 3 konuda aktif rol oynar,

 • Uygulama anından itibaren 18-24 ay boyunca erozyonun önlenmesini sağlar. Yağmur damlalarının sıçrama etkisini emer ve ani yağışlarda yüzeysel akışın etkisiyle tohum akmasını engeller.
 • Su tutma kapasitesi çok yüksektir. Ayrıca hem hava alan fiziksel yapısı hem de terlemeye izin veren yapısı sayesinde buharlaşmayı azaltarak nemliliği en üst düzeyde tutar.
 • Kıvrımlı ve girintili-çıkıntılı toprak yüzeylerinde uygulanabilir ve yüzeyi tamamen sarar. Bir nevi esnek özellik gösterir.

Hydromulching Uygulamasının Faydaları;

 • Hydromulching paradan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Hızlı ve az personelle uygulanabilir olması diğer alternatiflere göre %75 ‘e varan tasarruf sağlar.
 • Farklı sektörlerde çeşitli amaçlara yönelik kullanılabilir. Erozyon kontrol, tarım, havaalanları, spor kompleksleri, peyzaj firmaları, ulusal ve kentsel parklar, demiryolları ve karayolları, maden sahaları, taş ocakları, enerji nakil projeleri gibi.
 • Hydromulching kaliteyi arttırır. Çimlenen tohumların köklerinin diğer yöntemlere göre daha erken ve daha derin bir şekilde toprağa gömülmesini sağladığı için üstün kaliteli sonuçlar almanızı sağlar.
 • Hydromulching çeşitlilik sunar. Uygulama yapılacak bölgenin iklimine ve doğal türlerine uygun veya uygulamanın amacına uygun tohum çeşitlerini seçmenize izin verir.
 • Hydromulching su tüketimini azaltır. Hydromulching ile yeşil alan oluşturmanın ön hazırlığı olarak bir sulama işlemi bulunmaz. Yalnızca uygulama esnasında bir defaya mahsus olmak üzere su harcanır.
 • Zor alanlara ve uzak mesafelere kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
 • Erozyon kontrolü için etkili bir uygulamadır. Uygulama anından itibaren yüzeysel toprak erozyonunu durdurur.

Neden Tercih Etmeliyiz ?

 • Su tüketimini azaltır.
 • Karbon ayak izini azaltır.
 • Sürdürülebilirdir.
 • Maliyeti azaltır.
 • Tohum çeşitliliği sunar.
 • Erozyonu durdurur (Verimli toprakların kaybını önler)
 • Zamandan tasarruf etmemizi sağlar.
Galeri

Erozyon Kontrolü

EnglishTurkey