Euro-Tec
Toprak Düzenleyici

VEGEMAX

VEGE-MAX hümik ve fulvik asitler içeren sıvı, organik bir toprak iyileştirme katkısıdır
(NFU kodu: 44-051 standardına uygun) ve özellikle hydroseeding işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

VEGE-MAX başlangıçta homojenliği ve tekdüzeliği ile karakterize edilen Amerikan Leonarditinden elde edilir.
Hammaddelerin kalitesiyle birlikte hümik asitleri ekstrakte etme süreci, hem nihai üründe klor ve sodyum yokluğunu hem de hümik / fulvik asit oranının stabilitesini garanti eder.

VEGE-MAX 3 aşamada etki için tasarlandı:

TOPRAK YAPISINA FİZİKSEL ETKİ:
– Su tutma kapasitesini iyileştirir
– Kök bölgesinde besin elementlerinin biyoyararlanımını iyileştirir
– Toprağın havalanmasını iyileştirir
– Tınlı topraklarda “tıkanma” riskini azaltır
– Killi topraklarda “çatlama” riskini azaltır

VEGE-MAX’IN TOPRAK YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNE KİMYASAL ETKİSİ:
– Toprak tamponlama gücünü artırır (pH regülasyonu) ve stabil bir toprak reaksiyonunu
sürdürür
– Bitkilerin ve mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu organik ve mineral maddeleri (N, P, S,
CO2) sağlar.
– CEC’yi (Katyon Değişim Kapasitesi) artırır
– Bileşik oluşturarak toksik maddelerin olumsuz etkilerini azaltır.

BİTKİLERDE VE MİKRO ORGANİZMALARDA BİYOLOJİK UYARICI EYLEM:
– Tuzluluğa etki eder (hümik asitlerdeki tuzları emer)
– Kuraklığa etki eder (hidrofilik özellikler)
– Düşük ışık koşullarında etkilidir
– Özellikle kök bölgesi ile ilgili olmak üzere biyokütle üretimini geliştirir ve iyileştirir
– Hem kök kütlesinin hem de kök kıllarının gelişimini uyarır.

EnglishTurkey